Contacts
Lietuvos Urologų Draugija
Code: 191933163
Santariškių g. 2
Vilnius LT-460998

Bank: Swedbank AB
LT75 7300 0100 0224 3189
Bank code:73000

Contact person:
LUD prezidentas Prof. M. Jievaltas
Dr. Albertas Čekauskas

Biografija ir kita...

Albertas Ulys
Gintaras Budrius
Marius Kinčius
Edmundas Štarolis
Stasys Auškalnis
Ramūnas Kerpauskas
Robertas Adomaitis

Informacija ruošiama...