Kontaktai
Lietuvos urologų draugija
Juridinio a. k.: 191933163
Santariškių g. 2
Vilnius LT-460998

Bankas: Swedbank AB
LT75 7300 0100 0224 3189
Banko kodas:73000

Atsakingas asmuo:
LUD prezidentas Prof. M. Jievaltas
Lietuvos Urologų Draugijos įstatai

Visi norintys gali susipažinti su naujaisiais LUD asociacijos įstatais:
1 psl. 
2 psl.
3 psl.
4 psl.
5 psl.
6 psl.
7 psl.
8 psl.