Kontaktai
Lietuvos urologų draugija
Juridinio a. k.: 191933163
Santariškių g. 2
Vilnius LT-460998

Bankas: Swedbank AB
LT75 7300 0100 0224 3189
Banko kodas:73000

Atsakingas asmuo:
LUD prezidentas Prof. M. Jievaltas
Kontaktai

Lietuvos Urologų Draugijos rekvizitai:
Santariškių g.2
Vilnius

Atsakingas asmuo:
LUD prezidentas Prof. M. Jievaltas

Sąskaitos pavadinimas:
Swedbank AB
     
Sąskaitos numeris:
LT757300010002243189
               
Banko kodas:73000   

Juridinio asmens kodas 191933163