Kontaktai
Lietuvos urologų draugija
Juridinio a. k.: 191933163
Santariškių g. 2
Vilnius LT-460998

Bankas: Swedbank AB
LT75 7300 0100 0224 3189
Banko kodas:73000

Atsakingas asmuo:
LUD prezidentas Prof. M. Jievaltas
PRANEŠIMAS - KVIETIMAS Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Gerbiami Lietuvos urologų draugijos nariai,
maloniai pranešame jums, jog 2014-11-28 d. (penktadienį) Kaune, Park INN viešbutyje, Alfa salėje, įvyks LUD narių visuotinis  susirinkimas.
Visuotinio susirinkimo metu bus apžvelgta  2012- 2014 kadencijos valdybos bei prezidento veikla, vyks prezidento bei naujų valdybos narių  rinkimai.
Pagal LUD įstatus, skirsnis 8,2,1; 8,2,2; 8,2,3; 8,2,4  apie savo ketinimus kandidatuoti į LUD prezidento postą, kandidatas privalo pranešti ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki visuotinio susirinkimo šaukimo datos  tuo metu einančiam pareigas prezidentui.
Kandidatuoti į prezidentus gali asociacijos nariai, turintys daktaro laipsnį, bei programą, kurią privalo pristatyti LUD el. puslapyje http://www.lud.lt likus 1 mėn. iki visuotinio nariu susirinkimo datos.
Kandidatūros priimamos  bei programos pristatomos iki 2014-10-28 d. (imtinai)
Savo dalyvavimą visuotiniame susirinkime maloniai prašome patvirtinti konferencijos registacijos formoje: http://www.lud.lt/lt/renginys/event/54
Visi norintys gali susipažinti su naujaisiais LUD asociacijos įstatais:
1 psl. 
2 psl.
3 psl.
4 psl.
5 psl.
6 psl.
7 psl.
8 psl.
Remiantis aukščiau išdėstyta informacija bei Lietuvos urologų draugijos įstatais, sutikimą ir programą kandidatuoti į LUD prezidento postą pateikė: LUD nariai M. Jievaltas ( LSMU ) ir D. Milonas ( LSMU ).

M. Jievalto programa >>
D. Milono programa >>

 

 


 

Komentarai

Komentarų nėra

Rašyti komentarą