Kontaktai
Lietuvos urologų draugija
Juridinio a. k.: 191933163
Santariškių g. 2
Vilnius LT-460998

Bankas: Swedbank AB
LT75 7300 0100 0224 3189
Banko kodas:73000

Atsakingas asmuo:
LUD prezidentas Prof. M. Jievaltas
PRANEŠIMAS - KVIETIMAS Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Gerbiami Lietuvos urologų draugijos nariai,

maloniai pranešame jums, jog 2022-11-18 d. (penktadienį) Kaune, Park Inn by Radisson konferencijų centre, Alfa salėje, įvyks LUD narių visuotinis susirinkimas.  

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė ruošiama.

Visuotinio susirinkimo metu bus apžvelgta  2018- 2022 kadencijos valdybos bei prezidento veikla, vyks prezidento bei naujų valdybos narių  rinkimai.


Pagal LUD įstatus, skirsnis 8,2,1; 8,2,2; 8,2,3; 8,2,4  apie savo ketinimus kandidatuoti į LUD prezidento postą, kandidatas privalo pranešti ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki visuotinio susirinkimo šaukimo datos  tuo metu einančiam pareigas prezidentui.

Kandidatuoti į prezidentus gali asociacijos nariai, turintys daktaro laipsnį, bei programą, kurią privalo pristatyti LUD el. puslapyje http://www.lud.lt likus 1 mėn. iki visuotinio nariu susirinkimo datos.

 

Kandidatūros priimamos bei programos pristatomos iki  2022-10-18 d. (imtinai)

Visi norintys gali susipažinti su LUD asociacijos įstatais:

1 psl. 

2 psl.

3 psl.

4 psl.

5 psl.

6 psl.

7 psl.

8 psl.

Prašome užtikrinti savo atvykimą į visuotinį Lud narių susirinkimą. Lud prezidento rinkimai gali būti įvykdyti esant  pakankamam balsų skaičiui, kuris laikomas būtina sąlyga, kad susirinkimo nutarimai būtų pripažinti galiojančiais. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. (Lud istatai, 4 psl. 6.7 punktas). Balsuoti gali visi aktyvūs Lud nariai, mokantys Lud nario mokesčius.

Lietuvos Urologų Draugijos prezidentas Mindaugas Jievaltas

2022 09 17 d.

PRANEŠAME APIE KANDIDATUS Į LUD PREZIDENTO POSTĄ 2023 2027 M. KADENCIJAI

1. MARIUS KINČIUS UROLOGAS MEDICINOS MOKSLŲ DAKTARAS, NVI DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS KLINIKAI, LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO EKSPERTAS.

M. Kinčiaus programa

2. STASYS AUŠKALNIS MEDICINOS MOKSLŲ DAKTARAS, DOCENTAS, LSMU KAUNO KLINIKŲ UROLOGIJOS SKYRIUS.

S. Auškalnio programa 

Antroji dalis
 

 

Komentarai

Komentarų nėra

Rašyti komentarą