Kontaktai
Lietuvos urologų draugija
Juridinio a. k.: 191933163
Santariškių g. 2
Vilnius LT-460998

Bankas: Swedbank AB
LT75 7300 0100 0224 3189
Banko kodas:73000

Atsakingas asmuo:
LUD prezidentas Prof. M. Jievaltas
Dr. Albertas Čekauskas

Informacija ruošiama...

Dr. Albertas Ulys

Informacija ruošiama...

Aušvydas Patašius

Informacija ruošiama...

Marius Kinčius

Informacija ruošiama...

Kęstutis Vaičiūnas

Informacija ruošiama...

Dr. Stasys Auškalnis

Informacija ruošiama...

Gytis Rinkūnas

Informacija ruošiama...

Robertas Adomaitis