Kontaktai
Lietuvos urologų draugija
Juridinio a. k.: 191933163
Santariškių g. 2
Vilnius LT-460998

Bankas: Swedbank AB
LT75 7300 0100 0224 3189
Banko kodas:73000

Atsakingas asmuo:
LUD prezidentas Prof. M. Jievaltas
Evaldas Gražys

Informacija ruošiama...

Dr. Albertas Ulys

Informacija ruošiama...

Gintaras Budrius

Informacija ruošiama...

Marius Kinčius

Informacija ruošiama...

Edmundas Štarolis

Informacija ruošiama...

Dr. Stasys Auškalnis

Informacija ruošiama...

Ramūnas Kerpauskas

Informacija ruošiama...

Rolandas Mačenskas