Kontaktai
Lietuvos urologų draugija
Juridinio a. k.: 191933163
Santariškių g. 2
Vilnius LT-460998

Bankas: Swedbank AB
LT75 7300 0100 0224 3189
Banko kodas:73000

Atsakingas asmuo:
LUD prezidentas Prof. M. Jievaltas
Renginys: Diagnostikos standartai ir naujienos urologijoje

Renginio detalės


Pavadinimas: Diagnostikos standartai ir naujienos urologijoje
Data: 2018/11/16
Renginio vieta: Kaunas Park Inn


Aprašymas

KVIETIMAS Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Gerbiami Lietuvos urologų draugijos nariai,
maloniai pranešame jums, jog 2018-11-16 d. (penktadienį) Kaune, Park INN viešbutyje, Alfa salėje, įvyks LUD narių visuotinis  susirinkimas.
Visuotinio susirinkimo metu bus apžvelgta  2014- 2018 kadencijos valdybos bei prezidento veikla, vyks prezidento bei naujų valdybos narių  rinkimai.
Pagal LUD įstatus, skirsnis 8,2,1; 8,2,2; 8,2,3; 8,2,4  apie savo ketinimus kandidatuoti į LUD prezidento postą, kandidatas privalo pranešti ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki visuotinio susirinkimo šaukimo datos  tuo metu einančiam pareigas prezidentui.
Kandidatuoti į prezidentus gali asociacijos nariai, turintys daktaro laipsnį, bei programą, kurią privalo pristatyti LUD el. puslapyje
 http://www.lud.lt likus 1 mėn. iki visuotinio nariu susirinkimo datos.
Kandidatūros priimamos  bei programos pristatomos iki 2018-10-16 d. (imtinai)

Visi norintys gali susipažinti su LUD asociacijos įstatais:
1 psl. 
2 psl.
3 psl.
4 psl.
5 psl.
6 psl.
7 psl.
8 psl.

Prašome užtikrinti savo atvykimą į visuotinį Lud narių susirinkimą. Lud prezidento rinkimai gali būti įvykdyti esant  pakankamam balsų skaičiui, kuris laikomas būtina sąlyga, kad susirinkimo nutarimai būtų pripažinti galiojančiais. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. (Lud istatai, 4 psl. 6.7 punktas). Balsuoti gali visi aktyvūs Lud nariai, mokantys Lud nario mokesčius. Dėl savo sumokėtų/nesumokėtų mokesčių prašome teirautis : elenos13@yahoo.com arba telefonu 8614 68810.

Preliminari renginio prorama čia>>

Kandidato M. Jievalto programa čia>>
Kandidato D. Milono programa čia>>
Kandidato R. Adomaičio programa čia>>


Savo dalyvavimą visuotiniame susirinkime maloniai prašome patvirtinti konferencijos registacijos formoje apačioje.


Renginio registracija


   
   
Registruotis