Išrinktas naujasis Lietuvos urologų draugijos prezidentas – dr. Marius Kinčius

Apie savo kandidatūras eiti LUD prezidento pareigas likus vienam mėnesiui iki visuotinio susirinkimo šaukimo datos tuo metu einančiam pareigas prezidentui prof. Mindaugui Jievaltui buvo pranešę dr. Marius Kinčius ir dr. Stasys Auškalnis (LSMU Kauno klinikos).

Dr. M. Kinčius savo rinkiminėje programoje numatė kelius, kaip aktyvinti draugijos veiklą įtraukiant naujus narius, tarp jų ir LSMU ir VU urologijos rezidentus bei slaugytojas, dirbančias urologines stacionato bei ambulatorines paslaugas teikiančiose gydymo įstaigose, kaip atverti platesnes tarptautinio bendradarbiavimo erdves – Lietuvos urologams ženkliau įsitraukti į Europos urologų asociacijos (EAU) veiklą, kaip jungtis prie tarptautinių mokslinių bendradarbiavimo grupių.

Vienas iš programos punktų siekiant geresnių gydymo rezultatų – inicijuoti retų uroonkologinių ligų (varpos ir sėklidžių) MDK įsteigimą.

Naujasis prezidentas savo programoje numato tęsti ir inicijuoti LUD mokslinius projektus bei biomedicininius tyrimus – šių veiklų koordinavimui tikslinga būtų steigti LUD mokslinio sekretoriaus poziciją. Programoje taip pat numatytas siekis paskatinti į draugijos veiklą aktyviau įsijungti koleges urologes.

Dr. Marius Kinčius Lietuvos urologų draugijai vadovaus 2023–2027 metų kadenciją. Marius Kinčius – gydytojas urologas, medicinos mokslų daktaras, Lietuvos Bioetikos komiteto ekspertas, šiuo metu eina Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus pavaduotojo klinikai pareigas.

Naujos kadencijos valdybos nariai