Savaitgalį Olandijoje vyko Europos šalių urologų draugijų atstovų susitikimas

Šį savaitgalį Noordwijk mieste, Olandijoje vyko Europos šalių urologų draugijų atstovų susitikimas, kuriame dalyvavo Lietuvos urologų valdybos narys, Santariškių klinikų Urologijos skyriaus vedėjas dr. Albertas Čekauskas. Susitikimo metu, kurį pradėjo Europos urologų asociacijos (EAU) generalinis sekretorius Arnulf Stenzl, buvo aptarta priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programų situacija Europos šalyse. Pristatytas pilotinis PRAISE-U (PRostate cancer Awareness and Initiative for Screening in the European Union) projektas, kurio tikslas įgauti daugiau žinių apie prostatos vėžio ankstyvosios diagnostikos naudą bei galimybes taikyti projektą visos Europos Sąjungos mastu. PRAISE-U– ambicingą trejų metų projektas, kuriame dalyvauja 25 institucijos iš 12 šalių. Remiantis PRAISE-U tyrimo planuojamais rezultatais bus galima siūlyti dalyvauti patikrose visos šalies mastu, taikyti pagal riziką adaptuotą profikaktinės patikros algoritmą, taip sumažinant prostatos vėžio hyperdiagnostiką, perteklinį sudėtingą gydymą ir galimus nepageidaujamus reiškinius po gydymo.

Susitikime taip pat pristatytas visas Europos urologų mokyklos (angl. European School of Urology (ESU) organizuojamų mokymų spektras. Šių mokymų tikslas – sistemiškai pateikti paskutinėmis EAU gydymo gairėmis paremtą žinių kursą rezidentams, jauniesiems specialistams, kuris leistų tobulėti ir ugdyti reikiamus įgūdžius pradedantiesiems urologams. ESU mokyklos vadovas prof. Evangelos Liatsikos supažindino su planu dar šiais metais pradėti ruošti medžiagą medicinos studentams, kuri galėtų būti universaliai naudojama urologijos ciklų metu.

Norint standartizuoti pacientams pateikiamą informaciją bei palengvinti urologų komunikaciją su savo pacientais, Europos urologų asociacija tobulina savo informacijos pacientams pateikimą ir prieinamumą įvairiomis kalbomis https://patients.uroweb.org/. Pateikiama informacija yra paremta patikimų klinikinių tyrimų duomenimis.

Prof. James N‘Dow pristatė UroEvidenceHub kryptis. Šio projekto tikslas surinkti informaciją iš visos Europos projekte norinčių dalyvauti centrų apie jų dabartinę prostatos vėžio gydymo taktiką ir įvertinti pacientų raportuojamas išeitis. Didžiausias šio projekto privalumas, kad projekte dalyvaujantys centrai galės naudotis savo duomenimis bei realiu laiku įsivertinti savo gydymo rezultatus.

Prof. Maria Ribal apžvelgė IMAGINE projekto tolimesnius planus bei su Europos urologų draugijų atstovais aptarė šio projekto svarbą. Šiuo projektu siekiama išsiaiškinti, kaip Europos urologų draugijos gairės yra taikomos skirtingose šalyse ir dalintis patirtimis. IMAGINE siekia išmatuoti pradinį EAU gairių rekomendacijų laikymąsi visoje Europoje. Siekiant šių tikslų, IMAGINE pradėjo Europos mastu kelių centrų retrospektyvinį stebėjimo tyrimą, bendradarbiaudama su Europos nacionalinėmis urologų draugijomis. Sukūrus tam skirtą duomenų rinkimo platformą ir įkūrus visos Europos nacionalinę urologų draugiją, įgyvendinant IMAGINE projektą buvo surinkti daugiau nei 6500 pacientų iš 165 centrų duomenys. Šis pradinis auditas suteiks tvirtą pasirinktų rekomendacijų laikymosi gairių žemėlapį ir patvirtintą tiksliais duomenimis platformą.

EAU taip pat vykdo programą „Talentų inkubatorius“, kuri skirta įgūdžių, reikalingų medicinos priežiūros specialistų karjerai, tobulinimui: laiko valdymas, konfliktų sprendimas, profesinių santykių kūrimas, vadovavimo, vadybos ir komunikacijos įgūdžių lavinimas ir kt. Programos misija yra padėti jauniesiems specialistams tapti visapusiškais sveikatos priežiūros profesionalais, tuo pačiu tobulinti urologinę priežiūrą Europoje ir už jos ribų, kurti talentų fondą būsimoms asocijuotoms pareigoms EAU skyriuose ir kituose biuruose. Artimiausias „Talentų inkubatorius“ vyks 2024 m. sausio mėnesį Insbruke, Austrijoje. Daugiau informacijos ir detali kursų programa.