Užpildykite projekto PRAISE-U apklausą ir prisidėkite prie reikšmingo tyrimo ES

2023 m. balandžio 1 d. buvo inicijuota Prostatos vėžio informavimo ir patikros iniciatyva Europos Sąjungoje (PRAISE-U), bendradarbiaujant 25 institucijoms iš 12 šalių. Projekto PRAISE-U (Prostate cancer Awareness and Initiative for Screening in the European Union) tikslas – skatinti ES valstybes nares pasiūlyti išskirtinius klinikinius standartus, apimančius pagal riziką pritaikytą individualizuotą strategiją, skirtą laiku nustatyti prostatos vėžį ankstyvoje stadijoje. Bendradarbiavimu su specialistais iš Ispanijos, Lenkijos, Airijos ir Lietuvos siekiama įvertinti pagal riziką pritaikyto algoritmo įgyvendinimą, mąstelį ir efektyvumą.

PRAISE-U įgyvendinimas turės keletą etapų. Pirmiausia bus rengiamas dokumentas, kuriame bus išsamiai apžvelgtos įvairios prostatos vėžio patikrų strategijos ES, gilinamasi į jų žalos ir naudos santykį bei ekonominį efektyvumą.

Toliau bus nustatomi pagrindiniai prostatos vėžio atrankos efektyvumo rodikliai ir sukurtas prostatos vėžio patikros programos įgyvendinimo protokolas, pritaikomas prie unikalių kiekvienos šalies sveikatos priežiūros sistemos savybių.

PRAISE-U bandomieji tyrimai vyks 12 mėnesių, renkant duomenis iš anksto nustatytiems pagrindiniams veiklos rodikliams įvertinti. Trumpalaikėje perspektyvoje (1–3 metai) telkiamas dėmesys į populiacijoje pagrįsto prostatos vėžio patikros, pritaikytos prie rizikos, tobulinimą ir pagrindinių suinteresuotųjų šalių informuotumo didinimą. Vidutinės trukmės laikotarpiu (4-9 metai) tikslas yra sumažinti išlaidas, panaikinant oportunistinę patikrą ir diegiant organizuotą rizika pagrįstą patikros algoritmą. Galiausiai ilgalaikėje perspektyvoje (≥10 metų) siekiame sumažinti prostatos vėžio naštą, pagerinti gyvenimo kokybę, sumažinti mirtingumą ir pažengusių/metastazavusių atvejų skaičių, taikant veiksmingą patikros praktiką.

Remiantis PRAISE-U tyrimo planuojamais rezultatais bus galima Lietuvos gyventojams siūlyti dalyvauti patikrose visos šalies mastu, taikyti pagal riziką adaptuotą profilaktinės patikros algoritmą, taip sumažinant prostatos vėžio hyperdiagnostiką, perteklinį sudėtingą gydymą ir galimus nepageidaujamus reiškinius po gydymo.

  • Siekdami įvertinti dabartinę prostatos vėžio patikros veiklą ir kliūtis, su kuriomis susiduriama šalyje, prašytume užpildyti apklausą

  • Slaptažodis: praise_U

Nustačius svarbiausias atrankos kliūtis, galima joms nustatyti prioritetus, apsvarstyti galimybes ir ištirti galimus sprendimus šioms kliūtims įveikti. Ši apklausa yra modifikuota apklausos, naudotos projekte EU-TOPIA versija, specialiai pritaikyta prostatos vėžio patikros programoms įvertinti.

Apklausa vadovaujasi visapusišku sveikatos sistemų požiūriu, pripažįstant visų atrankos proceso aspektų svarbą. Pagrindinis jos tikslas – leisti gydytojams, pacientams, patikros organizatoriams, tyrėjams ir politikos formuotojams atlikti savo dabartinių ar būsimų prostatos vėžio patikros programų įsivertinimą. Nustačius svarbiausias atrankos kliūtis, galima joms nustatyti prioritetus, apsvarstyti galimybes ir ištirti galimus sprendimus šioms kliūtims įveikti.

Daugiau informacijos rasite https://uroweb.org/praise-u