Draugija, vienijanti šalies gydytojus urologus, atstovaujanti jų interesus, šalia mokslinės veiklos, siekianti padėti optimizuoti urologinę pagalbą šalyje. Teikiame paramą urologų bendruomenei, skatiname aukščiausius urologinės klinikinės priežiūros standartus per švietimą, mokslinius tyrimus ir formuojant sveikatos priežiūros politiką. Džiaugiamės, jog norite prisijungti prie Lietuvos urologų draugijos.

LUD nariams suteikiama galimybė tobulinti kvalifikaciją draugijos organizuojamuose moksliniuose praktiniuose renginiuose ir konferencijose nemokamai, pasinaudoti draugijos siūloma pagalba ginant profesinius interesus valstybinėse institucijose. Būnant urologų bendruomenės nariu lengviau keistis aktualia informacija ir patirtimi su kolegomis bei įgyti naujų žinių. Visus naujus ir esamus narius kviečiame aktyviai dalyvauti LUD veikloje.

Lietuvos urologų draugija siūlo pagalbą kompensuojant būtinąsias išlaidas dalyvaujant kvalifikacijos kėlimo renginiuose.

Norint aplikuoti dėl patirtų išlaidų kompensavimo, būtinos sąlygos:

 • pateikti tvarkingą motyvuotą prašymą dėl išlaidų kompensavimo. Prašymas turi būti adresuotas LUD prezidentui. Dėl išlaidų kompensavimo sprendžia LUD valdyba,

 • pateikti dokumentus, įrodančius kvalifikacijos kėlimo renginio išlaidas:

  1. renginio dalyvio sertifikatą;

  2. konferencijos, kelionės, apgyvendinimo išlaidas ir faktą įrodančius dokumentus (sąskaitas faktūras ar kitą dokumentą patvirtinantį mokėjimą ir bankinių mokėjimų išrašus ar čekius);

 • kompensuojama tik ankstyvoji registracija į kvalifikacijos kėlimo renginį;

 • būti susimokėjus LUD nario mokestį už einamuosius metus.

Metinis narystės mokestis:

 • rezidentams 25 EUR

 • gydytojams 35 EUR

 • vienkartinis stojimo mokestis 14,48 EUR

Rekvizitai mokėjimui:

Gavėjas - Lietuvos urologų draugija

Juridinio asmens kodas - 191933163

Gavėjo adresas - Santariškių g. 2, Vilnius

Bankas - Swedbank AB

Sąskaitos nr. - LT757300010002243189

Paskirtis - vardas, pavardė, LUD 2023 (už kuriuos metus mokat)

Įmokos patvirtinimą prašome atsiųsti el. paštu: info@lud.lt